Hrvatski jezični portal

àrbor

àrbor m

Definicija
drvo, stablo, jarbol
Sintagma
arbor porphyriana (izg. ȁrbor porfiriána) grafički prikaz logički stupnjevito podređenih odnosno nadređenih pojmova;
arbor vitae (izg. ȁrbor vȋte) 1. kršć. drvo života, simbol vječnog obnavljanja i života 2. anat. bijela supstanca u srednjem dijelu malog mozga
Etimologija
lat. arbor