Hrvatski jezični portal

karàmel

karàmel (karamȅl) m

Definicija
smeđa smjesa dobivena zagrijavanjem šećera na temperaturi od 190—200 °C; upotrebljava se za izradu bombona, kolača i sl.
Etimologija
njem. Karamel ← fr. caramel ≃ šp. caramelo ≃ lat. calamellus: mala trska