Hrvatski jezični portal

kapȕt

kapȕt prid.

Definicija
reg.
1. koji je iscrpljen, na izmaku snaga
2. koji se pokvario (ob. o spravama)
Etimologija
njem. kaputt ≃ fr. capot