Hrvatski jezični portal

kȁra1

kȁra1 ž 〈G mn kȃrā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kara
G kare
D kari
A karu
V karo
L kari
I karom
množina
N kare
G kara
D karama
A kare
V kare
L karama
I karama
Definicija
pov. vojn.
1. četverokutna formacija kojom se odbijaju napadi konjice [nastupati u kari]; karȅ
2. kola sa željeznim sanducima u kojima se prevozi topovsko streljivo [municijska kar a]
Etimologija
fr. carré