Hrvatski jezični portal

kȉlogram

kȉlogram m

Izvedeni oblici
jednina
N kilogram
G kilograma
D kilogramu
A kilogram
V kilograme
L kilogramu
I kilogramom
množina
N kilogrami
G kilograma
D kilogramima
A kilograme
V kilogrami
L kilogramima
I kilogramima
Definicija
fiz. jedinica mase (simbol kg), osnovna jedinica SI; kila, kilo
Etimologija
✧ kilo- + -gram