Hrvatski jezični portal

kȁt1

kȁt1 m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kat
G kata
D katu
A kat
V kate
L katu
I katom
množina
N katovi
G katova
D katovima
A katove
V katovi
L katovima
I katovima
Definicija
1. dio kuće između poda i stropa, između dviju tavanica; pod
2. vodoravni red ili sloj neke cjeline (npr. odjeće i sl.)
Sintagma
(kuća) na kat kuća građena tako da ima osim prizemlja i kat
Etimologija
tur.