Hrvatski jezični portal

kàsapin

kàsapin m 〈N mn kàsapi〉

Definicija
1. reg. rij. (+ srp.) mesar
2. razg. pejor. surov čovjek, koji nanosi rane i uzrokuje prolijevanje krvi
Onomastika
pr. (prema zanimanju ili nadimačka): Kàsap (250, Banovina, S Dalmacija), Kàsapić (Slavonija), Kasápović (220, Slavonija)
Etimologija
tur. kasap ← arap. qaṣṣāb