Hrvatski jezični portal

ȃrea

ȃrea ž

Definicija
1. ravna površina, ploha, ravnina
2. pojas raširenosti, područje
Sintagma
area funkcije mat. inverzne funkcije hiperbolnih funkcija (Ar sh, Ar ch, Ar th, Ar cth)
Etimologija
lat.