Hrvatski jezični portal

kȁtolīk

kȁtolīk m 〈V -īče, N mn -īci〉

Izvedeni oblici
jednina
N katolik
G katolika
D katoliku
A katolika
V katoliče
L katoliku
I katolikom
množina
N katolici
G katolika
D katolicima
A katolike
V katolici
L katolicima
I katolicima
Definicija
kat.
1. sljedbenik katoličke vjere, onaj koji je kršten u katoličkoj vjeri, pripadnik Rimokatoličke crkve
2. onaj koji živi u skladu s učenjem Rimokatoličke crkve
Onomastika
pr.: Kȁtolīk (Slavonski Brod, Sesvete), Katolíković (Vinkovci)
Etimologija
lat. catholicus ← grč. katholikós: sveopći ≃ kata- + hólos: sav, potpun