Hrvatski jezični portal

prij. (s A i L)

Definicija
1. s upravnom riječju i izrazom u akuzativu određuje a. svrhu, cilj gl. radnje [otići po kruh] b. trajanje onoga što označava imenica u A [po cijeli dan] c. način i uvjet pod kojim se ostvaruje ono što riječ ili izraz u A znači [po cijenu života] d. korist ili štetu za onoga tko je označen A [dobro (loše) po (njega)] e. kolika je, kakva je cijena onoga na što se odnosi riječ ili izraz u A [kupiti po nižoj cijeni] f. višestrukost onoga što znači riječ ili izraz u A [po cijela sela ostajala su prazna]
2. s riječju i izrazom u lokativu određuje a. mjesto i prostor koji omeđuje vršenje gl. radnje [bacao sam se po krevetu] b. vrijeme neposredno poslije onoga koje je izraženo imenicom u L; nakon, poslije [po Duhovima] c. način vršenja gl. radnje [reci po istini] d. uzrok gl. radnje e. sredstvo, posredstvo [poslati po djetetu] f. (po)bližu oznaku pojedinim dijelovima rečenice [poznati po perju] g. u skladu s; prema [po zakonu; po njegovim riječima] h. odnos u slijedu [rodbina po majci; po ocu] i. porijeklo, ishod (ište) onoga što označuje riječ ili izraz u L [rođak po majci] j. svrhu, namjeru vršenja gl. radnje [idemo po istom poslu]
Frazeologija
po njemu (tebi, meni) kliše u zn. kako on (ti, ja) kaže (kažeš, kažem);
po njemu (tebi, meni) onako kako on (ti, ja) radi (radiš, radim) [po njemu bi sve davno propalo];
po mojem (tvojem, njegovom) onako kako ja (ti, on) kažem, naredim
Etimologija
prasl. i stsl. po (rus. i, polj. po) ← ie. *h2 (e)po (lat. po-, skr. apa)