Hrvatski jezični portal

pȍd2

pȍd2 m 〈G pòda, D L pòdu, N mn pòdovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N pod
G poda
D podu
A pod
V pode
L podu
I podom
množina
N podovi
G podova
D podovima
A podove
V podovi
L podovima
I podovima
Definicija
1. donja, ob. vodoravna površina prostorije po kojoj se hoda; podnica
2. pren. ravna površina terena
Etimologija
prasl. i stsl. podъ (rus. i, polj. pod), lit. padas ← ie. *pod-: stopalo (lat. pes, grč. poús)