Hrvatski jezični portal

pȍd1

pȍd1 prij.

Definicija
(uz enklitičke zamjeničke oblike poda) [poda me, poda te, poda se, poda nj, poda mnom]
1. sa samostalnom riječju u akuzativu izriče a. kretanje prema dolje, naniže, s donje strane čega [pao pod vlak] b. stanje ili položaj [pod kontrolom] c. mjesto, prostor, pod kojim se što stavlja [pod zidinu] d. vrijeme (uz imenice koje označuju završne vremenske odsječke) u koje ili neposredno pred kojim se što događa ili nastaje [pod jesen] e. zamjenu čega pravog, istinskog čim lažnim, manje vrijednim, sa zn. mjesto, umjesto, u zamjenu za [mrkvu pod rodakvu (rotkvu)]
2. sa samostalnom riječju u instrumentalu ističe a. mjesto, prostor, osobu kojoj se s donje strane tko/što nalazi ili se što događa, zbiva [pod suncem] b. stanje u kojem se nalazi tko [pod dojmom; pod oružjem] c. pojavu, događaj, okolnost [pod zaštitom mraka] d. mjesto na podnožju i sl. gdje se tko/što nalazi ili se što događa [pod Žumberkom] e. način, narav, karakter vršenja radnje [pod zakletvom; pisati pod pseudonimom]
Frazeologija
pod moranje, pod moraš (učiniti što) prisiljen, pod pritiskom (učiniti što);
pod sobom (imati koga) biti kome nadređen, zapovjednik;
pod uvjetom da ako budem mogao;
uzeti dijete pod svoje usvojiti tuđe dijete
Etimologija
prasl. i stsl. *podъ (rus. i, polj. pod)