Hrvatski jezični portal

pòdoba

pòdoba ž

Izvedeni oblici
jednina
N podoba
G podobe
D podobi
A podobu
V podobo
L podobi
I podobom
množina
N podobe
G podoba
D podobama
A podobe
V podobe
L podobama
I podobama
Definicija
1. a. ono što je po obliku slično čemu b. slika čega [podoba svoga oca]
2. v. spodoba
Onomastika
pr. (nadimačka): Pòdoba (Nova Gradiška), Pòdobnīk (330, Gorski kotar, Moslavina, Slavonija)
Etimologija
✧ po- + v. dob