Hrvatski jezični portal

bȇne

bȇne pril.

Definicija
reg. dobro
Etimologija
tal.