Hrvatski jezični portal

pȍzitīvan

pȍzitīvan prid.odr. -vnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N pozitivan
G pozitivna
D pozitivnu
A pozitivna / pozitivan
V pozitivni
L pozitivnu
I pozitivnim
množina
N pozitivni
G pozitivnih
D pozitivnim / pozitivnima
A pozitivne
V pozitivni
L pozitivnim / pozitivnima
I pozitivnim / pozitivnima
 
srednji rod
jednina
N pozitivno
G pozitivna
D pozitivnu
A pozitivno
V pozitivno
L pozitivnu
I pozitivnim
množina
N pozitivna
G pozitivnih
D pozitivnim / pozitivnima
A pozitivna
V pozitivna
L pozitivnim / pozitivnima
I pozitivnim / pozitivnima
 
ženski rod
jednina
N pozitivna
G pozitivne
D pozitivnoj
A pozitivnu
V pozitivna
L pozitivnoj
I pozitivnom
množina
N pozitivne
G pozitivnih
D pozitivnim / pozitivnima
A pozitivne
V pozitivne
L pozitivnim / pozitivnima
I pozitivnim / pozitivnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N pozitivni
G pozitivnog / pozitivnoga
D pozitivnom / pozitivnome / pozitivnomu
A pozitivnog / pozitivni
V pozitivni
L pozitivnom / pozitivnome / pozitivnomu
I pozitivnim
množina
N pozitivni
G pozitivnih
D pozitivnim / pozitivnima
A pozitivne
V pozitivni
L pozitivnim / pozitivnima
I pozitivnim / pozitivnima
 
srednji rod
jednina
N pozitivno
G pozitivnog / pozitivnoga
D pozitivnom / pozitivnome / pozitivnomu
A pozitivno
V pozitivno
L pozitivnom / pozitivnome / pozitivnomu
I pozitivnim
množina
N pozitivna
G pozitivnih
D pozitivnim / pozitivnima
A pozitivna
V pozitivna
L pozitivnim / pozitivnima
I pozitivnim / pozitivnima
 
ženski rod
jednina
N pozitivna
G pozitivne
D pozitivnoj
A pozitivnu
V pozitivna
L pozitivnoj
I pozitivnom
množina
N pozitivne
G pozitivnih
D pozitivnim / pozitivnima
A pozitivne
V pozitivne
L pozitivnim / pozitivnima
I pozitivnim / pozitivnima
Definicija
1. koji je potvrdan, afirmativan
2. a. koji se temelji na iskustvu; realan b. koji se služi objektivnim metodama (mjerenjem, provjeravanjem i sl.)
3. razg. koji je poželjan, dobar [pozitivan prijedlog]
4. koji iskazuje dobitak
5. pravn. koji je na snazi [pozitivni zakoni]
Sintagma
pozitivna ekonomija ekon. objektivne ekonomske tvrdnje koje objašnjavaju što se događa i što se, uz određene uvjete, može očekivati (za razliku od normativne ekonomije, ona izbjegava vrijednosne sudove);
pozitivna nula ekon. poslovanje bez dobitaka i bez gubitaka, da se namire svi troškovi;
pozitivni broj mat. realni broj veći od nule;
pozitivno pravo skup od države proglašenih pravila kojima se određuje ljudsko ponašanje u društvu
Etimologija
njem. positiv ← lat. positivus