Hrvatski jezični portal

bȇnka

bȇnka ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
dječja potkošulja, ob. koja se navlači preko ruku i veže na leđima; benkica
Etimologija
njem. bengen: odijevati