Hrvatski jezični portal

póstojāno

póstojāno pril.

Definicija
na postojan način, s postojnošću