Hrvatski jezični portal

postmodernìzam

postmodernìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N postmodernizam
G postmodernizma
D postmodernizmu
A postmodernizam
V postmodernizme
L postmodernizmu
I postmodernizmom
množina
N postmodernizmi
G postmodernizama
D postmodernizmima
A postmodernizme
V postmodernizmi
L postmodernizmima
I postmodernizmima
Definicija
1. duhovni i umjetnički pravac s kraja 20. st.; otpor ustanovljenim autoritetima avangarde i modernizma, otklon od njih; eklektičko korištenje i citiranje ranijih umjetničkih pravaca
2. fil. pravac koji objašnjava prilike i stanje u kojima nestaju ideje prosvjetiteljstva, idealizma i marksizma koji su nastojali dati jedinstveno tumačenje stvarnosti i provesti opću emancipaciju čovjeka (J.-F. Lyotard)
Etimologija
✧ post- + v. moda, modernizam