Hrvatski jezični portal

pòtpuno

pòtpuno pril.

Definicija
u punoj mjeri, u potpunosti; potpunoma