Hrvatski jezični portal

prȁm

prȁm m 〈N mn pràmovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N pram
G prama
D pramu
A pram
V prame
L pramu
I pramom
množina
N pramovi
G pramova
D pramovima
A pramove
V pramovi
L pramovima
I pramovima
Definicija
pom. pov.
1. općenito, razna plovila koje su germanski narodi s Baltika i Sjevernog mora preuzeli od Slavena (željezne i drvene teglenice, otvoreni čamci s veslačkim klupama)
2. ploveća baterija u ruskoj i austrijskoj mornarici u 18. st.
Etimologija
prasl. *pormъ: veći čamac (rus. poróm, polj. prom) ≃ stnord. farmr: teret