Hrvatski jezični portal

prèbiti

prèbiti (koga, što) svrš.prez. prȅbijēm, pril. pr. -īvši, imp. prèbīj, prid. trp. prebìjen/prȅbīt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
prebiti
 
prezent
jednina
1. prebijem
2. prebiješ
3. prebije
množina
1. prebijemo
2. prebijete
3. prebiju
 
futur
jednina
1. prebit ću
2. prebit ćeš
3. prebit će
množina
1. prebit ćemo
2. prebit ćete
3. prebit će
 
aorist
jednina
1. prebih
2. prebi
3. prebi
množina
1. prebismo
2. prebiste
3. prebiše
 
perfekt
jednina
1. prebio sam
2. prebio si
3. prebio je
množina
1. prebili smo
2. prebili ste
3. prebili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam prebio
2. bio si prebio
3. bio je prebio
množina
1. bili smo prebili
2. bili ste prebili
3. bili su prebili
 
imperativ
jednina
2. prebij
množina
1. prebijmo
2. prebijte
 
glagolski prilog prošli
prebivši
 
glagolski pridjev aktivni
prebio, prebila, prebilo
prebili, prebile, prebila
 
glagolski pridjev pasivni
prebijen / prebit, prebijena / prebita, prebijeno / prebito
prebijeni / prebiti, prebijene / prebite, prebijena / prebita
Definicija
1. jako istući [prebiti k̕o vola]; premlatiti
2. slomiti nadvoje [prebiti motku]
3. poravnati, izmiriti financijskom i sl. operacijom [prebiti dugove]
Frazeologija
prebiti na mrtvo ime, v. ime
Etimologija
✧ pre-1 + v. biti2