Hrvatski jezični portal

predominírati

predominírati dv.prez. predomìnīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
predominirati
 
prezent
jednina
1. predominiram
2. predominiraš
3. predominira
množina
1. predominiramo
2. predominirate
3. predominiraju
 
futur
jednina
1. predominirat ću
2. predominirat ćeš
3. predominirat će
množina
1. predominirat ćemo
2. predominirat ćete
3. predominirat će
 
imperfekt
jednina
1. predominirah
2. predominiraše
3. predominiraše
množina
1. predominirasmo
2. predominiraste
3. predominirahu
 
aorist
jednina
1. predominirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. predominirao sam
2. predominirao si
3. predominirao je
množina
1. predominirali smo
2. predominirali ste
3. predominirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam predominirao
2. bio si predominirao
3. bio je predominirao
množina
1. bili smo predominirali
2. bili ste predominirali
3. bili su predominirali
 
imperativ
jednina
2. predominiraj
množina
1. predominirajmo
2. predominirajte
 
glagolski prilog sadašnji
predominirajući
 
glagolski prilog prošli
predominiravši
 
glagolski pridjev aktivni
predominirao, predominirala, predominiralo
predominirali, predominirale, predominirala
 
glagolski pridjev pasivni
predominiran, predominirana, predominirano
predominirani, predominirane, predominirana
Definicija
prevladati/prevladavati nad kim ili čim
Etimologija
njem. prädominieren ← srlat. praedominari