Hrvatski jezični portal

prȉ1

prȉ1 prij. (s L)

Definicija
označava
1. neposrednu blizinu bez izravnog dodira s onim što znači u lokativu [pri vrhu brda]; blizu, kod, pored, tik, uz
2. arh. u suradnji, pripadajući pojmu [pisar pri sudu]; na
3. a. za koje se vrijeme što događa [pri zalasku sunca kad je zalazilo sunce] b. okolnosti radnje [pri velikim naporima uz velike napore]; uz
Frazeologija
biti (komu) lako (teško) pri duši (pri srcu) biti veseo, raspoložen (neraspoložen, pritisnut mislima);
biti pri novcu (pri parama) imati novca, imati para;
biti pri piću biti pijan ili pripit;
biti (naći se) pri ruci 1. biti pod rukom, na dohvatu, u neposrednoj blizini 2. biti od pomoći;
biti pri sebi, pri (zdravoj) pameti biti u normalnom svjesnom stanju, duševno zdrav;
imati pri sebi (što) nositi sa sobom da bude na raspolaganju (putnu ispravu i sl.);
ostati pri svom (e) biti dosljedan u riječima i postupcima;
pri tome, pri tom svemu, pri svemu tome kliše za vezanje smisla prethodnog teksta s onim što u monološkom izlaganju slijedi kao nova činjenica ili zaključak; u isto vrijeme, (i) pored toga, povrh toga, uz to, uza sve to
Etimologija
prasl. i stsl. pri (rus. pri, polj. przy), lit. prie ← ie. *pre (h2)ey (lat. prae: pred, grč. paraí: pri)