Hrvatski jezični portal

prezìdent

prezìdent (prezidȅnt) m 〈G mn -nātā〉

Definicija
ekspr.
1. predsjednik republike
2. onaj koji predsjeda vodećim tijelima velikih poduzeća, stranaka i sl.
Etimologija
njem. Präsident ← lat. praesidens ← praesidere: sjediti na čelu