Hrvatski jezični portal

princìpāt1

princìpāt1 m 〈G principáta〉

Definicija
pov.
1. vlast princepsa
2. oblik carske vladavine u Rimu od vremena Augusta do kraja 3. st. po kojem je car princeps, »primus inter pares« (prvi među jednakima)