Hrvatski jezični portal

primáti

primáti m mn 〈N prìmāt〉

Definicija
zool. u razredu sisavaca red najrazvijenijih vrsta (Primates) (prema veličini mozga, mobilnosti palca, sposobnosti sporazumijevanja i sl.: polumajmuni, majmuni, čovjekoliki majmuni, čovjek)
Etimologija
nlat. primates