Hrvatski jezični portal

prílično

prílično pril.

Definicija
1. na priličan način, kako treba (postupiti)
2. u znatnoj mjeri [prilično se namučiti]