Hrvatski jezični portal

prȉor

prȉor m

Izvedeni oblici
jednina
N prior
G priora
D prioru
A priora
V priore
L prioru
I priorom
množina
N priori
G priora
D priorima
A priore
V priori
L priorima
I priorima
Definicija
1. kat. a. poglavar samostana nekih katoličkih redova b. poglavar u nekim redovima (isusovaca, dominikanaca)
2. pov. a. izabrani gradski poglavar u srednjovjekovnim talijanskim komunama b. pov. onaj koji je na čelu samoupravne gradske općine u bizantskoj Dalmaciji
Etimologija
tal.lat. prior: stariji