Hrvatski jezični portal

pȇr

pȇr m 〈N mn -ovi〉

Definicija
1. titula pripadnika plemstva određenog ranga u V. Britaniji i Irskoj, člana Gornjeg doma
2. pov. u feudalnoj Francuskoj, pripadnik najvišeg plemstva
Etimologija
engl. peer fr. pair ← lat. par: jednak