Hrvatski jezični portal

pȇndul

pȇndul m

Definicija
reg.
1. klatno (npr. zidnog sata), usp. pendl
2. jedna od naprava na principu klatna što se upotrebljavaju u radiesteziji
Etimologija
nlat. pendulum ← lat. pendulus: viseći ≃ pendēre: visjeti