Hrvatski jezični portal

pȃs2

pȃs2 m

Izvedeni oblici
jednina
N pas
G pasa
D pasu
A pas
V pase
L pasu
I pasom
množina
N pasovi
G pasova
D pasovima
A pasove
V pasovi
L pasovima
I pasovima
Definicija
1. sport u igrama dobačaj, dodavanje lopte suigraču [centar pas]
2. pri kartanju, izjava da se odustaje u dotičnoj igri, neigranje do sljedećeg dijeljenja; u zn. »dalje«
Sintagma
dupli pas situacija kad igrač doda loptu suigraču, a ovaj mu je odmah vrati, »pasira«
Etimologija
engl. pass, fr. passe ≃ lat. passus: korak