Hrvatski jezični portal

bȃt2

bȃt2 m 〈N mn bátovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N bat
G bata
D batu
A bat
V bate
L batu
I batom
množina
N batovi
G batova
D batovima
A batove
V batovi
L batovima
I batovima
Definicija
zvuk što se čuje od
1. čvrsta udaranja koraka (npr. vojničkog u organiziranu kretanju) [bat koraka]; bahat, lupa
2. rij. konjskih kopita; topot
Etimologija
tur. bastı ← basmak: udariti, toptati, pritiskati, nastupiti, pojaviti se