Hrvatski jezični portal

pèdāl

pèdāl m 〈G pedála〉

Definicija
1. v. papučica1 (2a)
2. glazb. a. uređaj na različitim muzičkim instrumentima koji se pritišće nogom; namjena mu je različita (za sviranje, za postizavanje efekata i sl.) b. na orguljama klavijatura većih razmjera, na kojoj se svira nogama c. oznaka za duge izdržane tonove, ob. u najdubljoj dionici kompozicije
3. tehn. poluga u strojevima i vozilima koja se pokreće nogom; papučica, podnožnica, podnožnik
Etimologija
njem. Pedal ← fr. pédale, tal. pedalino ← lat. ← pedalis: nožni