Hrvatski jezični portal

batáliti

batáliti (što) svrš.prez. bàtālīm, pril. pr. -īvši, prid. rad. batálio〉

Definicija
reg. ekspr.
1. napustiti, ostaviti (neki posao)
2. pokvariti, srušiti, upropastiti (neku spravu lošim rukovanjem i sl.)