Hrvatski jezični portal

ȁer2

ȁer2 m

Definicija
pravosl. bogato izvezena tkanina, služi kao prekrivač trpeze za vrijeme liturgije u Pravoslavnoj crkvi