Hrvatski jezični portal

périti

périti (što) nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -rēći, gl. im. -rēnje〉

Definicija
upraviti što u pravcu čega (prst, koplje, oštar predmet i sl.) [mjesecima nitko nije vidio neprijatelja, ma koliko perio durbin na onu stranu]
Etimologija
✧ ≃ prasl. *perti: pritisnuti (rus. perét', polj. przeć), lit. spirti