Hrvatski jezični portal

battaglia

battaglia (izg. batȁlja) ž

Definicija
glazb.
1. vokalna ili instrumentalna programska kompozicija koja prikazuje bitku ili ratni događaj tako da imitira akustičke pojave iz ratnih scena
2. kompozicija koja prikazuje alegorične i ljubavne borbe, osobito u operama
Etimologija
tal.