Hrvatski jezični portal

Pètar

Pètar

Definicija
1. v.
2. Sv. apostol, Simon (Šimon), sin Jonin, galilejski ribar, prvi od 12 apostola; nakon Isusove smrti osnovao prvu kršćansku zajednicu u Jeruzalemu, zatim u Rimu, gdje je bio i njen prvi biskup i prvi papa; umro mučeničkom smrću za vrijeme prvoga progona kršćana o. 67. u Rimu; prema legendi, bio je razapet na križ, ali naglavce jer se nije smatrao dostojnim da umre poput Krista; pripisuju mu se dvije poslanice
3. ime dvojice hrv. kraljeva (11. st.), dvojice vojvoda Bretanje (kraj 12—15. st.), jednog latinskog cara u Konstantinopolu (13. st.), dvojice crnogorskih vladika (kraj 18—19. st.), četiri kralja u Portugalu (14—19. st.), tri ruska cara (17—18. st), četiri kralja u Španjolskoj — Aragon (od kraja 10—14. st.), jednog kralja u Španjolskoj — Kastilja (14. st.) i dvojice kraljeva u Jugoslaviji (20. st.)
4. I Aleksejevič, zvani Veliki (1672—1725), ruski car od 1682, vješt diplomata, reformator države i društva, nastojao modernizirati Rusiju, osnivač ruske mornarice, utemeljio Sankt Peterburg (Petrograd)
5. II (11. st.), hrv. kralj (1093—1097) iz roda Svačića (Snačića), posljednji vladar narodne dinastije, poginuo na Gvozdu u obrani od ugarskih osvajanja
6. II Karađorđević (1923—1970), jugoslavenski kralj (1934—1945), umjesto njega uglavnom vladali namjesnici, emigrirao 1941; poratnim sporazumima i zakonima lišen vlasti te mu je zabranjen povratak u zemlju
7. Petrović Njegoš, v. Petrovići
8. Krešimir IV hrv. kralj (o.1058—1075), obnovio hrv. vlast na moru pripojivši dalmatinske otoke i gradove svojoj državi, za njegova vladanja crkveni sabor u Splitu (1060) zaključio da se u crkvi upotrebljava samo latinski jezik
9. Pustinjak (ili Petar od Amiensa) (o.1050—1115), francuski redovnik-augustinac, vatreni propagator Prvog križarskoga rata
Onomastika
Pȅtar m. os. ime (preko 650 imenskih likova); hip.: Péco, Péjo, Pȅkan, Pèkota, Pȅra, Pȅran, Pèrica, Pérko, Périć, Pèriša, Péro, Pȅroš, Pètan, Pȅtko (v. i petak), Pètronja, Pȅtroš itd.; ž. os. imena: Pȅtra, Pȅtrija, Petrùnjela, Pètruša
pr.: Bjelopètrović (Slunj, Pula, Pokuplje), Péco (Vinkovci, Sisak), Pȅcoja (Karlovac), Pȅčić (Ivanić Grad, Zagorje, Posavina), Pȅica (Donji Miholjac, Primorje, Slavonija), Pèičić (Županja, I Slavonija, Podravina), Péić (730, Požega, Posavina), Pȅjāk (280, Velika Gorica, Banovina), Pèjakić (Županja, Zaprešić), Pejáković (720, Petrinja, Banovina, Posavina), Pèjanić (Nova Gradiška, Dvor, Crikvenica), Pejánović (100, Vinkovci, Požega, I Slavonija), Pȅjār (Metković, J i S Dalmacija), Pejašínović (Novska, Garešnica, Bjelovar), Pȇjčić (310, Vukovar, I Slavonija), Pejčínović (Rijeka, Istra, J Dalmacija), Péjdo (Makarska, Split, Zadar), Péjič (Vinkovci), Pèjičić (Slavonski Brod, Podravska Slatina, Istra), Péjić (1860, Županja, Lika, Posavina, J Dalmacija), Péjin (110, Donji Miholjac, I Slavonija), Pejínović (Ðakovo, Korenica), Pȅjkić (Rijeka, Vukovar), Péjković (580, Split, sred. Dalmacija, Istra), Péjnović (630, Gospić, Lika, Banovina, Z Slavonija), Pȇjović (180, Dubrovnik, J i sred. Dalmacija, Istra), Pejòvskī (Split, Sisak), Pȇjša (Pakrac, sred. Dalmacija, Z Slavonija), Pèkas (190, Šibenik, srednje i sjeverno priobalje, Lika), Pékić (600, Kordun, Pokuplje, S Dalmacija, I Slavonija), Péko (250, Ploče, J i sred. Dalmacija), Pȅkota (Rijeka, Zadar, Primorje, okolica Zagreba), Péković (Dubrovnik, Varaždin), Pèleš (140, Banovina, Kordun, Z Slavonija, v. i pelegrin), Pèović (Trogir, Split), Pȅra (150, Ugljan, Zadar, Dalmacija), Pȅrač (Karlovac, Zadar, Rijeka), Pèračić (Split, Pula), Peráčković (Slavonski Brod, Rijeka), Peràica (sred. Dalmacija), Peráić (350, Benkovac, S Dalmacija), Peràjica (110, Split, sred. Dalmacija), Perájić (Virovitica, Zadar), Peràjlić (Vukovar), Pèrak (710, Slavonija, sred. Dalmacija), Pèrakić (Slavonski Brod, Županja), Peráković (150, Duga Resa, Pokuplje), Pȅran (580, Šibenik, sred. Dalmacija), Peránec (Čakovec, Zagorje), Pèranić (560, Pag, Primorje), Peránović (210, Vinkovci, Slavonija), Pèras (280, Čakovec, Prigorje), Pèrasić (Donji Miholjac, I Slavonija), Perásović (170, Split), Pèrašin (Karlovac), Peràšinić (Požega), Perátović (Županja), Pȅrčec (Čazma, Prigorje), Pérčević (Slavonski Brod, Lika, Slavonija), Pȇrči (Ðakovo), Pȇrčić (850, Čakovec, Istra, Primorje), Pèrčinić (Rab), Perénčević (410, Banovina), Pèreš (Bjelovar), Pȅreša (140, Pula), Pèrešin (130, Donja Stubica, Slavonija), Perèško (Karlovac, Duga Resa), Pèretić (170, Duga Resa, Pokuplje), Pèretin (Ozalj, Slavonija), Pȅrica (1500, Benkovac, S Dalmacija, Vis, Knin), Perìčāk (Ozalj), Perìček (Sisak), Períčević (Dubrovnik), Pèričić (640, Split, S Dalmacija), Pèričin (Zadar), Perìčkī (Zaprešić), Périć (7000 sred. Dalmacija, I Slavonija, Banovina), Périn (260, Zadar, Jastrebarsko, Gvozd), Perínac (Karlovac), Pèrīnčić (100, Zadar, Pokuplje), Perínec (Križevci), Pèrinić (270, Zadar, Primorje, Ivanić Grad), Perínović (160, Zadar, Z Slavonija), Pȅriš (260, Sinj, sred. Dalmacija), Pȅriša (850, Šibenik, I Slavonija, Podravina), Pèrišić (1650, sred. Dalmacija, Zagora, Drniš), Pèrišin (130, Kaštela, sred. Dalmacija), Pèriškić (Baranja, I Slavonija), Pèrkec (Virovitica), Pȅrketa (Šibenik), Pȇrkić (120, Rab, Primorje), Pérko (510, Međimurje, Sveti Ivan Zelina, Slavonija), Pérkov (560, Šibenik, sred. Dalmacija, Istra), Pérkovac (Podravska Slatina), Pérković (6670, Dalmacija, Lika, Istra, Slavonija), Pèrkušić (560, Imotski, Sinj, sred. Dalmacija), Perójević (J Dalmacija), Pȅrok (Zagreb, Ðurđevac), Peróković (180, Podravina), Péronja (Hvar, Dalmacija), Pȅroš (780, Zadar, Koprivnica, Zagorje), Pȅroša (Buje, Labin), Peróšević (160, Valpovo, Slavonija), Pèrošić (Koprivnica), Pèrotić (Dubrovnik), Pèrović (960, Zadar, Dalmacija, Primorje), Pèrožić (Primorje), Pȇrša (140, Korenica, Međimurje), Pȅršak (Međimurje), Pȇrše (110, Požega, Prigorje, Pokuplje), Pȇrši (Varaždin), Pȇršić (1020, Pula, Labin, Istra, Primorje), Pèrušić (530, Rijeka, Pokuplje), Perùšina (Dubrovnik), Pèruško (780, Pula, Istra), Pȅšić (730, Šibenik, Dalmacija), Péško (Dubrovnik), Péšo (310, Sinj, sred. Dalmacija), Pèšōrda (Slavonski Brod), Pètan (okolica Zagreba, Zadar), Pètānčić (Karlovac), Petáni (240, Arbanasi kod Zadra, ← alb.), Pètanić (Nova Gradiška), Petánović (150, Sisak, Slavonija), Pȅtar (130, Zagreb, Omiš, Dalmacija), Péter (360, Zagreb, Međimurje, Baranja, Slavonija), Peteránac (Virovitica), Peteránec (Garešnica, Z Slavonija), Pèterlić (Zagreb, Ivanić Grad), Pèterlik (Nova Gradiška, Z Slavonija), Petèrlīn (Zagreb, Koprivnica), Pèterman (Nova Gradiška, Z Slavonija), Petèrnac (130, Velika Gorica, okolica Zagreba), Petèrnel (120, Slavonija), Pȇti (210, Koprivnica, Podravina), Pȅtković (3750, Šibenik, S Dalmacija, Zagora, Međimurje, v. i pet, petak), Pètoš (Rijeka), Petóšević (Nova Gradiška, Slavonski Brod), Pètošić (Nova Gradiška, Požega), Pètović (110, Knin, Slavonija), Pȇtr (Daruvar, Slavonija), Pètrac (150, Velika Gorica, Sisak, Međimurje), Pètrāč (410, Zagorje, Prigorje), Pètračić (110, Velika Gorica, Petrinja), Pètrāk (680, Zagorje, Vrbovec, Duga Resa), Petráković (Slavonski Brod, Korenica), Pètran (270, Međimurje, Z Slavonija, Podravina), Pètranić (22; Split, Brač), Petránović (730, Nova Gradiška, Gorski kotar, Primorje), Pȅtras (230, Koprivnica, okolica Zagreba), Pȅtraš (100, Vrbovec, Slavonija), Pètrašek (Zagreb, Pula), Petrášević (Osijek, Slavonija), Pètrašić (Split, Vis), Petrašínović (Vukovar), Pètravić (400, Samobor, okolica Zagreba, Moslavina), Pȅtrc (110, Primorje), Pȅtrčić (100, Duga Resa, okolica Zagreba), Pètrec (Ivanić Grad, Moslavina, Prigorje), Pètrek (120, Vrbovec, okolica Zagreba), Petréković (390, Bjelovar, Zagorje, Kutina), Pètrešin (I Slavonija), Pètretić (170, Istra, Jastrebarsko), Pȅtric (670, Zagorje, S Hrvatska), Pȅtrica (Zadar), Petričánec (Ivanić Grad), Petrìčec (Ðurđevac, Prigorje), Petrìček (Sveti Ivan Zelina, Zagorje), Petríčević (2440, J i sred. Dalmacija, Slavonija), Pètričić (440, Zadar, I Slavonija, Lika, Primorje), Petrìčko (Samobor), Petríčković (Velika Gorica), Petrìčušić (Bjelovar, Ðakovo), Pétrić (3030, Hvar, sred. i S Dalmacija, Zagorje, Pokuplje), Pètrih (Vukovar), Petrijévčanin (Osijek, Baranja), Pètrik (100, Slavonski Brod, I Slavonija, okolica Zagreba), Pètrikić (Nova Gradiška), Pètrīn (140, Ludbreg, Slavonija, okolica Zagreba), Pȅtrina (370, Šibenik, Ozalj, Dalmacija), Petrínac (Jastrebarsko, okolica Zagreba), Pètrīnčić (Velika Gorica, Istra), Petrínec (430, Zagorje), Pètrinić (510, Zagorje, Primorje), Petrínjac (100, Kostajnica, Sisak), Petrìnjāk (350, Ivanec, Zagorje), Petrínović (410, sred. Dalmacija, Primorje, Slavonija), Petrìnšāk (Petrinšȃk) (Osijek, Zagorje), Pètris (Primorje), Pètriš (100, Sveti Ivan Zelina, Slavonija, Podravina), Petríševac (Donji Miholjac, Podravska Slatina), Pètrišić (Klanjec, Zagorje), Pètriška (Požega), Petrìško (100, Donja Stubica, Zagorje), Petẕkač (Sisak), Pȅtrlić (540, Gospić, Čazma, Križevci, Slavonija), Petróne (Split), Pètronić (Zagreb), Petroníjević (Zagreb i okolica), Petrónio (Dubrovnik, Rijeka), Pètroša (Zadar, Pula), Petrošánec (Ludbreg, Varaždin), Petróševec (Dugo Selo), Petróšević (Ðakovo, Podravska Slatina), Pètrošić (Split, Čazma), Pȅtrov (390, Šibenik, Valpovo, I Slavonija), Pètrovac (Hvar), Pètrōvčić (Ðurđevac, Podravina), Petrovèčkī (190, Zabok, Zagorje), Pȅtrovic (Baranja), Petrovìckī (Požega, Z Slavonija), Pètrović (11870, Baranja, Slavonija, Primorje, Istra, Lika), Petròvskī (110, posvuda), Petrúljević (Vukovar), Pètrunić (320, Duga Resa, Pokuplje), Pètrus (Novi Marof, S Hrvatska), Pètruša (170, Zaprešić, Ozalj, Zagorje), Petrušánec (Varaždin, Zagorje), Pètrušić (800, Ogulin, Ozalj, J Dalmacija), Pèulić (230, Vinkovci, Slavonija), Pèunić (Nova Gradiška, okolica Zagreba), Peùrača (170, Karlovac, Vojnić, Slavonija), Pijérov (Split, ← tal.), Pjèrotić (Brač, ← tal), Pjérov (Split, Trogir, ← tal), Svetopétrić (Sisak)
top. (naselja): Pȅtar (Cres-Lošinj, 7 stan.; Opatija, 202 stan.), Pètina (Grad Zagreb, 216 stan.), Pètkov Brȇg (Grad Zagreb, 261 stan.), Pètkovac (Petrinja, 82 stan.), Pètkovec Tòpličkī (Novi Marof, 262 stan.), Petrákovo Bȑdo (Duga Resa, 206 stan.), Pètravec (Grad Zagreb, 130 stan.), Pȅtrčāne (Zadar, 575 stan.), Pètričkō Sèlo (Jastrebarsko, 56 stan.), Petrínovići (Crikvenica, 13 stan.), Petrínjci (Sisak, 242 stan.), Pètrova Gòra (Zlatar, 532 stan.), Pètrova Pòljana (Vojnić, 46 stan.), Pètrova Slàtina (Osijek, 319 stan.), Pètrovac (Slatina, 527 stan.), Pètrovec (Sisak, 306 stan.), Pètrovići (Vrbovsko, 22 stan.), Petròvija (Buje, 623 stan.), Pètrovina (Jastrebarsko, 388 stan.), Pètrovina Tȕropoljskā (Grad Zagreb, 290 stan.), Pètrovskō (Krapina, 257 stan.), Pètrunići (Duga Resa, 52 stan.), Pȅtruš Vȑh (Ozalj, 46 stan.), Petrúševec (Zlatar, 184 stan.)
Etimologija
grč. pétros: stijena