Hrvatski jezični portal

pesante (I)

pesante (I) (izg. pesȃnte) pril.

Definicija
glazb. oznaka za interpretaciju, upućuje da odlomak ili pasažu treba izvesti dostojanstveno, odmjereno, s težinom
Etimologija
tal.