Hrvatski jezični portal

pȇs

pȇs m 〈N mn pésovi〉

Definicija
1. pov. stara rimska mjera za duljinu
2. jez. knjiž. najmanja ritmička jedinica u kvantitativnom metričkom stihu
Etimologija
lat.: stopalo, stopa