Hrvatski jezični portal

pestìcīd

pestìcīd m 〈N mn pesticídi〉

Definicija
kem. otrovni spoj ili smjesa koja se koristi za uništavanje insekata (insekticid), gljivica, bakterija, u nekim slučajevima i virusa (fungicid), štetnih glodavaca (rodenticid), korova i parazitnih cvjetnica (herbicid) i drugih štetočina radi zaštite čovjeka, korisnog bilja i životinja
Etimologija
njem. Pestizid ≃ lat. pestis: kuga + cid (i)