Hrvatski jezični portal

pȅtlja

pȅtlja ž 〈G mn -tāljā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N petlja
G petlje
D petlji
A petlju
V petljo
L petlji
I petljom
množina
N petlje
G petlja / petlji
D petljama
A petlje
V petlje
L petljama
I petljama
Definicija
1. a. svaki od čvorova koji se pravi od niti (konca, vune itd.) pri pletenju; očica b. veća ili manja očica načinjena od uzice, užeta, konca i sl. kao kod pletenja; za pričvršćivanje i sl. c. zaponka, ušica na odjeći ili na obući kroz koju se provlači uzica d. čvor u obliku omčice
2. čvor koji se zatezanjem smanjuje, a služi kao zamka za životinje
3. zavijutak toka rijeke, meandar
4. zavoj na prilaznom putu kojim se izlazi na cestu ili silazi s nje
5. sport kretanje u obliku petlje [leđna petlja u sportskom zrakoplovstvu]
6. a. glazb. poseban efekt koji čini muzičar u izvođenju neke melodije ili u improvizaciji b. improvizirana plesna figura u društvenom plesu c. općenito, vizualni efekt [izvoditi petlje; praviti petlje]
7. film., v. šlajfa
Sintagma
imati petlju biti smion, odvažan
Frazeologija
biti jake petlje, imati petlju biti smion, odvažan;
biti slabe petlje biti popustljiv, biti slabić;
stisnuti petlju skupiti hrabrost, usuditi se
Etimologija
prasl. *pętъla (polj. piętla) ≃ *pęti: napinjati