Hrvatski jezični portal

per se

per se (izg. pȅr sȇ) pril.

Definicija
po sebi, iz sebe, sam od sebe, automatski [to se razumije per se]
Etimologija
lat.