Hrvatski jezični portal

píla

píla ž

Izvedeni oblici
jednina
N pila
G pile
D pili
A pilu
V pilo
L pili
I pilom
množina
N pile
G pila
D pilama
A pile
V pile
L pilama
I pilama
Definicija
1. oruđe koje se sastoji od nazubljene metalne (čelične) oštrice, a služi za rezanje stabala, drva i drugih materijala (kamena, željeza) [ručna pila; motorna pila; kružna pila]; žaga
2. žarg. automobil
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Pȉlār (Poreč, Istra), Pìlarić (Donja Stubica, Zagorje)
Etimologija
prasl. *pila (rus. pilá, polj. piła) ← stvnjem. fȋla