Hrvatski jezični portal

pìkolo

pìkolo m

Izvedeni oblici
jednina
N pikolo
G pikola
D pikolu
A pikolo
V pikolo
L pikolu
I pikolom
množina
N pikola
G pikola
D pikolima
A pikola
V pikola
L pikolima
I pikolima
Definicija
reg.
1. onaj koji uči konobarski posao
2. u hotelskoj službi dječak za sve
3. v. piccolo
Onomastika
pr. (nadimačka): Picco (izg. Pȉko) (Poreč), Pìcinić (Susak, Cres-Lošinj), Pȉcula (Šibenik), Pȉculo (Split)
Etimologija
tal. piccolo