Hrvatski jezični portal

pȉk1

pȉk1 m 〈N mn pìkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N pik
G pika
D piku
A pik
V piče
L piku
I pikom
množina
N pikovi
G pikova
D pikovima
A pikove
V pikovi
L pikovima
I pikovima
Definicija
1. boja u kartama, jedna od dviju crnih boja u nekim igraćim kartama, ob. prikazana stiliziranim likom koji podsjeća na vršak koplja
2. žarg. u dječjoj igri hvatanja ili skrivanja mjesto spasa, odmora [pik spas za mene]
3. (ponovljeno pȉk-pȉk), usp. boc
Sintagma
pik-zibner reg. 1. u igraćim kartama sedmica pika 2. žarg. nevažna osoba, onaj koji je sitan prema važnima ili moćnima; sitna riba
Frazeologija
imati pik na koga (na što) 1. željeti napakostiti kome, nanijeti štetu čemu 2. željeti posjedovati nešto, baciti oko na što;
uzeti na pik uzeti na zub, namjeravati progoniti
Onomastika
pr. (nadimačko): Pȉkec (120, Donja Stubica, Osijek), Pȉkelja (Bjelovar, Delnice), Pȋkić (Dubrovnik), Pikìvača (Ðurđevac, Podravina), Pȉknjač (Međimurje, Baranja), Pìković (Rijeka)
Etimologija
njem. Pik ← fr. pique: šiljak koplja, unakršteno s prasl. *pikati: bosti (rus. píkat', polj. pikać)