Hrvatski jezični portal

pijèmontski

pijèmontski pril.

Definicija
kao Pijemont, na način Pijemonta