Hrvatski jezični portal

plȏd

plȏd m 〈N mn plòdovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N plod
G ploda
D plodu
A plod
V plode
L plodu
I plodom
množina
N plodovi
G plodova
D plodovima
A plodove
V plodovi
L plodovima
I plodovima
Definicija
1. bot. tvorevina biljke koja kao zasebna cjelina sadrži jednu ili više sjemenaka [plod dunje]
2. fiziol. zametak živog bića u majci; još nerođeno dijete; fetus [bolesti ploda]
3. pren. proizvod, rezultat kakve fizičke ili umne djelatnosti [plod dugogodišnjeg rada]
Frazeologija
dati (ne dati) ploda dati (ne dati) rezultata, dovesti (ne dovesti) do rezultata
Onomastika
pr. (etnik): Plodínec (Velika Gorica)
Etimologija
prasl. i stsl. plodъ (rus. plod, polj. płód)