Hrvatski jezični portal

Pìtōn

Pìtōn m

Definicija
1. mit. ogromni zmaj, čuvar proročišta na Parnasu; ubio ga Apolon i ondje osnovao grad Pito, poslije nazvan Delfi, gdje je bilo najpoznatije grčko proročište
2. (piton) zool. rod najvećih (do 8 m dugih) neotrovnih tropskih zmija (mrežasta pedičavica Python reticulatus) iz porodice kržljonoški; stezanjem svladavaju i veće sisavce (žrtve obaviju oko vrata); boa, udav
Etimologija
nlat. python ← grč. Pýthōn