Hrvatski jezični portal

písmo

písmo sr 〈G mn pȋsāmā〉

Izvedeni oblici
jednina
N pismo
G pisma
D pismu
A pismo
V pismo
L pismu
I pismom
množina
N pisma
G pisama
D pismima
A pisma
V pisma
L pismima
I pismima
Definicija
1. a. sustav vidljivih oblika (slika, simbola, zastava) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja b. sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (glasove, slogove, riječi) i služe za pisanje [klinasto pismo]
2. a. omotnica u kojoj je papir s tekstom koji se šalje drugome [avionsko pismo] b. sam tekst koji se šalje [anonimno pismo]
3. službeni akt, službena potvrda koja služi kao dokaz čemu ili potvrđuje pravo na što [otpusno pismo]
4. način pisanja; rukopis
5. reg. šara, vezeni nakit
6. razg. naličje kovanice na kojem ob. ima više teksta nego na licu, opr. glava
Sintagma
akreditivno pismo pismo koje predstavnik jedne države predaje poglavaru one države u kojoj predstavlja svoju zemlju; vjerodajnica;
Brailleovo pismo (izg. Bràjlovo pismo) pismo za slijepe koje je konstruirao Braille po sistemu ispupčenih točaka na podlozi jačeg papira i sl.;
cehovsko (esnafsko) pismo pov. službeni dokument o izučenom zanatu, o majstorskom ispitu;
garantno pismo pismena izjava o preuzimanju jamstva;
oproštajno pismo oporuka, poruka prije planirane smrti;
otvoreno pismo tekst upućen nekome javno, putem sredstava javnih komunikacija;
patentno pismo dipl. službena isprava kojom država šiljateljica imenuje šefa svog konzularnog ureda u inozemstvu;
preporučeno pismo pismo na koje pošta daje potvrdu o prijemu;
pismo-glava igra novčićem (pismo: oznaka vrijednosti brojkom, glava: lik vladara, grb itd.), usp. krajcarica, krajcar;
pismo namjere dipl. posebna vrsta diplomatskog dokumenta kojim dvije ili više država izražavaju svoju suglasnost o određenom pitanju i načinima njegova rješavanja;
pismo za slijepe pismo koje se sastoji od izbočenih točkica na papiru (kojim se služe slijepi), Brailleovo pismo;
Sveto pismo knjiga koja sadrži načela židovske i kršćanske religije Biblija;
šifrirano pismo ugovoreni znakovi koji se mogu čitati samo pomoću ključa za šifre;
tipografsko pismo pismo pomičnih slova na slagarskim ili fotoslagarskim strojevima;
žensko pismo u književnosti način pisanja, izvjesna sentimentalnost i druga svojstva koja se smatraju tipično ženskima
Frazeologija
(to) nije Sveto pismo to nije nešto čega se treba dosljedno pridržavati